BA - Profešuvdnaoahppu

OAP Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu

  • Oahpahusgiella: Oahpu váldooahpahusgiella lea davvisámegiella. Oahpus sáhttet leat logaldallamat ja seminárat maiddái eará gielaide
  • Oahpahusbáiki: Oahppu lágiduvvo geabbilis oahppun, mearkkaša sihke neahta ja deaivvademiid bokte Sámi allaskuvllas
  • Ollesáigeoahppu 3 jagi
  • 180 oahppočuoggá
  • Prográmmaplána (sáhttá rievdat)

Háliidat go erenoamáš bargobeivviid gos lea sihke stoahkan, muitaleapmi, pedagogalaš ovdánahttinbargu ja mánáid- ja rávisolbmuid ovttasbargu?

Sisdoallu

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu galgá ráhkkanahttit bargui otná ja boahtteáiggi ođđaáigásaš mánáidgárdái. Oahpus deattuhuvvo pedagogalaš jođiheapmi ja mánáidgárdi sierra profešuvdnan. Oahpu fágasisdoallu lea juhkkojuvvon iešguđetge máhttoviidodagaide, gos fágat leat čohkkejuvvon fáttaid mielde. Oahpu earenoamášvuohta lea ahte váldogiella lea sámegiella, oahpu vuođđudussan lea sámi kultuvra ja servodat, mas sámi oahppanáddejumit ja oahpahusvuogit ja sámi árbevirolaš luondduáddejupmi leat guovddážis.

Čiekŋudanvejolašvuođat

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu lea bacheloroahppu ja addá vuođu joatkit masteroahpuin.

Bargovejolašvuođat

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu ráhkkanahttá vuosttažettiin bargui mánáidgárdái. Oahpuin dus lea sihkkaris boahtteáigi. Olles Sámis dárbbašuvvojit oahppan oahpaheaddjit, sihke sámi mánáidgárddiin ja mánáidgárddiin gos leat sámegielat mánát. Mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu sáhttá maiddái ávkkástallat eará virggiin gos dárbbašuvvo servodatmáhttu ja máhttu bargat olbmuiguin.

Stipeandavejolašvuođat

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpus leat earenoamáš buorit vejolašvuođat oažžut liigestipeanddaid. Norgga loatnakássas lea ovdamearkka dihte vejolaš oažžut sihkkojuvvot gitta 50 000 ruvnno loanas, go lohká sámegiela 60 oč oassin oahpaheaddjiohppui. Oahpaheaddjioahppu addá maid vejolašvuođa oažžut stipeandda Sámedikkis ja Seminarii Laponici foanddas.

 

Maŋemuš rievdaduvvon 02.03.17

Sisabeassangáibádusat

  • Oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta ja sámegielladuogáš.
  • Sámegiellagáibádusat leat juogo 1. dahje 2. giellan sámegiella joatkkaskuvllas Norgga beale, dahje vástideaddji gelbbolašvuohta Suomabeale ja Ruoŧabeale, sámegiella lohkanbadjeoahppu dahje sáhttá maid váldit sámegiela giellageahččaleami ja dan vuođul árvvoštallojuvvojit sámegielladuogáš ja sisabeassanvuođđu.
  • Buot studeanttat galget oahpu álggus doaimmahit politiijaduođaštusa vai sáhttet oassálastit oahpu hárjehallamiidda skuvllain.

Koordinator

lailaan's picture
Nutti, Laila Aleksandersen
Phone: 
+4778448539
E-mail: 
Laila-Aleksandersen.Nutti@samiskhs.no

Studenten

– Hástaleaddji ja girjás oahppu dat Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjioahppu.
Portrett av Lise Karita Hætta
Lise Karita Hætta