BA - Jahkeovttadat

OAP Praktihkalaš pedagogalaš oahppu

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas ja hárjehallanáigodat miehtá Sámis
  • 60 oahppočuoggá oasseáiggis 2 jagi badjel
  • Fága- ja fidnodidaktihka sámegielas ja girjjálašvuođas, boazodoalus (luonddufágas) dahje duojis
  • Oahppoplána

Leat go don lohkan skuvla- dahje ámmátfágaid, mat oahpahuvvojit vuođđooahpahusas? Háliidivččet go oahpahit daid, muhto de váilu pedagogihka ja fágadidaktihka gelbbolašvuohta? De dát oahpu heive dutnje.

Sisdoallu

Praktihkalaš pedagogalaš oahppu (PPO) addá oahpahangelbbolašvuođa dan fágasuorggis, mas leat ovdal váldán alit oahpu.  Oahpahus lágiduvvo nu, ahte leat deaivvadeamit ja bargohárjehallan skuvllain. 

Oahppanteoriijain ja bargohárjehallamiin oahpat plánet, čađahit ja árvvoštallat oahpahusa nuoraide ja rávisolbmuide.

Bargovejolašvuođat

Dáinna oahpuin sáhtát bargat oahpaheaddjin joatkkaskuvllas ja vuođđoskuvllas 5. luohkás bajás. Oažžut maiddái gelbbolašvuođa bargat rávisolbmooahpahusain dahje eará ásahusain, gos fágadidaktihkkagelbbolašvuohta adno.

Sisabeassangáibádusat

  • Sisabeassaneaktun lea okta dain oahppoduogážiin:
  • golmma jahkásaš universitehta- dahje allaskuvlaoahppu. Unnimus 60 oahppočuoggá čiekŋudeapmi sámegielas ja girjjálašvuođas, boazodoalus dahje duojis.
  • golmma jahkásaš profešuvdnii heivehuvvon bachelorgráda ja unnimus guokte jagi ámmáhii relevánta praksis.
  • fága-/svennereive dahje eará golmma jahkásaš fidnooahppu joatkkaskuvladásis, dábálaš oahppogelbbolašvuohta, guokte jagi relevánta fidnoteorehtalaš oahppu joatkkaskuvlla maŋŋá ja njeallje jagi fidnopraksis.
  • Sámegiellagáibádus: Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Sámegiella 1. dahje 2.giellan joatkkaskuvllas, Suoma bealde logahaga eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus ja Ruoŧa bealde ges Modersmål A, B ja C dahje dušše A ja B. Sámegielagáibádusa sáhttá maid deavdit Davvisámegiela lohkanbadjeoahpuin 30 oč dahje vástideddjiin, dahje ceavzit sámegiela geahččaleami man Sámi allaskuvla lágida.

Koordinator

elisabeth's picture
Gaup, Elisabeth Utsi
Phone: 
+4778448522
E-mail: 
Elisabeth-Utsi.Gaup@samiskhs.no

Studenten

Lean PPO oahpus erenoamážit oahppan dan mo sámi árbemáhtu laktit skuvlii ja oahpásmuvvan maiddái oahpahusmálliide eará álgoálbmogiin.
Bilde av Åsa Márgget Anti
Åsa Márgget Anti