Dás gávnnat Sámi allaskuvlla dieđalaš almmuhemiid. Sáhtát válljet kategoriijaid ja jahkeloguid olgeš bealde.

Guođohanbeaivegirji reaidun gozihit dálveguohtoneatnamiid guohtundiliid 2018
Along Paths of Movement: Sámi Children and Early Childhood Student Teachers as Wayfarers 2017
Arctic Outdoor Oriented Teacher Education - The Case Study of Teacher Students' Conceptions and Narratives 2017
Can Sámi braiding constitute a basis for teaching discrete mathematics? Teachers and researchers’ investigations 2017
Ethnic identity negotiation among Sami youth living in a majority Sami community in Norway 2017
Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige 2017
From the Shadows of Civilisation and Racist Ideologies Towards Post-assimilation 2017
Handbook of Indigenous Education. Pigga Keskitalo has written chapter to a book. 2017
Hvem skal med? Holdninger til kriteriene for registrering i sametingenes valgmanntall i Norge og Sverige 2017
Identifisering og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn - en analyse av Finnmarkslovens § 5 2017
Impact analysis and consequences of change 2017
Indigenous Peoples Perspectives 2017
Indigenous youth, Arctic Change and food culture, knowledge and how we have thrived on the margins 2017
Inledning 2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk 2017
Om språkbruk i kommunestyremøte i Guovdageaidnu 2017
Opintie sujuvaksi Lapissa 2017
Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Norge och Sverige 2017
Pupils’ primary school achievements in Northern Finland 2017
Reindriftsnæringens erfaringsbaserte kunnskap om reindrift og rovvilt 2017
Saamelaispedagogiikka ja kulttuurisensitiivisyys 2017
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse? 2017
Sámi Language for All: Transformed Futures through Mediative Education 2017
Sámi reindeer governance in Norway as competing knowledge systems: a participatory study 2017
Sámi reindeer governance in Norway as competing knowledge-systems: A participatory study 2017
Teachers' Professional Identities through narratives of Language Learning and Teaching Experiences of Sámi languages 2017
The Power of Natural materials and Environments in Contemporary Duodji 2017
Valdeltagande vid sametingsval 2017
"Laksen trenger ro" Tilnærming til tradisjonelle kunnskaper gjennom praksiser, begreper og fortellinger fra Sirbmá-området 2016
"We had not dared to do that earlier, but now we see that it works": Creating a culturally responsive mathematics exam 2016

Siiddut