Ođasvuorká

2015 giđa oahput

Geahča makkár oahpuid mii fállát 2015 giđa. Oahpuid gávnnat dáppe http://samas.no/se/studier/v2015.

Ohcanáigemearri lea 1.beaivvi juovlamánus. Ohcan lea SøknadsWeb bokte.

Gelddolaš hárjehallanseminára Sáhkaskaiddis

Sámi allaskuvlla oahpaheaddjeoahput dollet odne hárjehallanseminára Diehtosiiddas.

Stivra lea čoahkkánan

Odne lea Sámi allaskuvlla stivrras čoahkkin.

Váldde Boazodoalooahpu vuođđokurssa

Boahtte vahkku álgá Boazodoallooahppu Vuođđukursa - Metoda.
Dus lea ain vejolašvuohta álgit dasa. Jus dus beroštupmi de ávzzuhit ohcat.

NOKUT árvvoštallan 9.-10.10.2014

NOKUT lea galledan Sámi allaskuvlla 9. ja 10. beivviid.  Galledeami ulbmil lei árvvoštallat min kvalitehtasihkkarastin vuogádaga. Boađus árvvoštallamis ii leat gárvvis vuos.

Sámi ofelaččaid 10 avvudeapmi sáddejuvvo neahtas.

Geahča njuolggutsáddaga ávvudoaluin dáppe.
Álgá diimmu 12:30

Girji almmuhuvvon

Sámi allaskuvla almmuhii odne girjji Dieđut 3/2014: Duodji 2012 Riikkaidgaskasaš sámiid ja eará eamiálbmogiid duodje-, daidda- ja hábmenkonferánsa.

– Fertego leat Sápmelaš?

Movt beassá Sámi allaskuvlii?
Gažaldagat sáhttet máŋggalágánat go veardida oahpu váldit.

Sámepolitihkka Norggas ođđa áiggis.

Dutkanbeivviid oktavuođas Sámi allaskuvla bovde buohkaid Diehtosiidii guldalit miellagiddevaš logaldallamiid.

Siiddut