July 10. beaivi 2017

Rabas oahpposajit Nubbigiellapedagogihkka oahpus

Leatgo don oahpaheaddji? Mis leat rabas oahpposajit Nubbigiellapedagogihkka joatkkaoahpus.
Mii lágiidit oahpu Álttás, UiT Norgga árkttaslaš univeristehtas.
Ohcanáigemearri lea 01.08.17. Mii bivdit ohcciid bidjat duođaštusaid ovddeš oahpuin mielddusin ohcamii.
Loga eambbo oahpu birra dáppe ja oza oahpposaji: Nubbigiellapedagogihkka