Rievdan logo

njukčamánu 21. beaivi 2017

Rabas minisemináraš - Árbevirolaš máhttu areálahálddašeamis

  • Hálidat go gullat guohtoneatnamiid massimiid birra dál ja boahtte áiggis?
  • Hálidat go gullat movt sáhttá bargat guohtuneatnamiid massimiid oktavuođas?
  • Hálidat go boahtit gullat ođđa reaidduid birra maid sáhttá atnit areálaáššiin?
  • Háliidat go gullat makkár vásáhusat leat areálaáššiin árbevirolaš máhtu geavageami ektui?

Duorastaga 30.3.2017, 09.-14.00 - Diehtosiidii - Njárggadatlanjas

09.00 - 09.15 Álggaheapmi

09.15 - 10.00 Guohtonteatnamiid massin ja dálkkádatrievdan, prof. Svein Mathiesen, ICR – Riikkaid gaskasaš boazodoalloguovddáš/Sámi allaskuvla

10.15 - 11.00 Areálaáššiid gieđahallamiid oktavuođas geavahit Free Prior and Informed Consent prinsihpaid. Siviløkonoma/senioráđđeaddi Anders Eira, Protect Sápmi

11.30 - 12.15 Boazodoallofágalaš árvvoštallamat – guorahallanmetodihkas ovttastahttit kumulatiiva metoda ja árbevirolaš boazodoallomáhtu. Siviløkonoma/senioráđđeaddi Anders Eira, Protect Sápmi.

12.15 - 13.15 Areálasisabáhkkemiid kárttat mas leat mielde bohcco“unnvikelsessoner”. Sivilingeniør/senioráđđeaddi Andreas Blom, Protect Sápmi.

13.15 - 13.45 Digaštallan ja loahpaheapmi

Prográmma