Rabas logaldallan
22. skábmamánu, 09:00 - 11:30

Oaidnemeahttundahkan sámiide

Håkan Rydving logaldallá Diehtosiidda Sullodagas.

 

Roahkkadis eatnanhearra, giellamáhtolaš báhpat ja buoŋes gáhpagat: muhtin oaidninvuogi oaidnemeahttundahkama sámiide.

En modig landshövding, språkkunniga präster och starka kvinnor: några perspektiv på osynliggjorda samer.