Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
13. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivra čoahkkána

Guovdageainnus, Diehtosiiddas, Allavárdu čoahkkinlanjas.

Ávvudoalut
20. Geassemánnu, 12:00 - 14:00

ÁVVUDOALUT

Sámi allaskuvla háliida ávvudit ja čalmmustahttit studeanttaid ja mielbargiid geat leat gárven
grádaid/ oahppoprográmmaid oahppojagis 2016- 2017, ja bovde studeanttaid ja sin bearrašiid/lagamuččaid boahtit vuostáiváldit diploma ja loahppaduođaštusaid.

Mii bovdet maiddái buot bargiid searvat oahppojagi 2016-2017 ávvudoaluide 20.6.2016.

Prográmma 20.06.2016 dii 12-14 Diehtosiidda Sáhkaskáiddis
Doaluid láidesteaddji lea Sámi allaskuvlla oahppohoavda Ellen Inga Turi

Prográmma

Bures boahtin oahppohoavdda Ellen Inga Turi bokte

Rektor Gunvor Guttorma sáhkavuorru

Diplomajuohkin studeanttaide rektora bokte

Guoimmuheapmi

Oktasaš govven, guossuheapmi Diehtosiidda kantiinnas

 

Bures boahtin!