Samiske veivisere

Bilde av Samiske Veivisere 2016/2017

Samiske veivisere reiser rundt og informerer ungdommer i skoler og andre arenaer om samisk kultur og samfunnsforhold. Tilbudet er gratis.

De samiske veiviserne reiser hovedsaklig rundt på videregående skoler, men besøker også gjerne andre ungdomsfora og også studenter ved lærerutdanningene i landet, og opplever at deres kunnskaper er sterkt etterspurt også på dette nivået. De samiske veiviserne gjennomfører et opplegg som er tilpasset skolen og elevene. Skolene får standardopplegg og i tillegg kan de be om noe skreddersydd etter egne ønsker. Ungdommene som er samiske veivisere har fått opplæring ved Samisk høgskole i Kautokeino for å kunne gjennomføre oppgaven sin. 

For mer informasjon om tiltaket, eller bestille en veiviser ta kontakt med:

Risten Länsman
Tel.  +47 78 44 85 03
eller +47 78 44 84 00
Mob.+47 950 52 984


Samiskeveivisere@samiskhs.no

Facebook