juli 21. beaivi 2016

Oppstartsdatoer


Merk! Informasjon/datoer kan bli endret (sist oppdatert: 20.07.17).

 • Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 (300 sp), 21.08.2017
 • Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 (300 sp), 21.08.2017
 • Samisk barnehagelærerutdanning (180 sp), 21.08.2017 kl: 10:00
 • Bachelor i reindriftsstudier (180 sp), 30.08.2017 kl: 10:15
 • Bachelor i duodji og design (180 sp), 21.08.2017 kl: 09:00
 • Bachelor i samisk språk og litteratur (180 sp), 21.08.2017
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (30 sp), 11.09.2017
 • Andrespråkspedagogikk (30 sp), 13.09.2017
 • Terminologi vitenskap og primærnæringers fagspråk (10 sp), 04.09.2017
 • Samisk språk og litteratur 1 (30 sp), 21.08.2017
  • Morfologi og syntaks i nordsamisk (10 sp), 21.08.2017
  • Innføring i samisk litteratur (10 sp), 21.08.2017
  • Nordsamisk fonetikk, fonologi og rettskrivning (10 sp), 21.08.2017
 • Innføring i samisk navnegransking (10 sp), 19.09.2017
 • Samiske stedsnavn som læremiddel (10 sp), midten av oktober, dato kunngjøres senere
 • Nordsamisk i praktiske situasjoner- introduksjon del 1 Kautokeino (15 sp), 21.08.2017
 • Nordsamisk i praktiske situasjoner- introduksjon del 1 Kautokeino (15 sp), 30.10.2017
 • Duddjoma ja hábmema bargovuogit (10 sp), 21.08.2017 kl: 09:00
 • Duodje- ja digitála muitalusat (15 sp), 21.08.2017 kl: 13:00
 • Árbediehtu – Tradisjonell kunnskap (30 sp), 06.09.2017
 • Urfolksfilosofi (10 sp), 31.08.2017 kl: 09:15
 • Vitenskapelig tekstskriving (10 sp), 11.09.2017 kl: 09:00
 • Innføring i metode for reindriftsfag (10 sp), 30.08.2017 kl: 10:15
 • Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1 (15 sp), 21.08.2017