Bilde av Pigga Keskitalo og Seija Risten Somby

1. amanuensa Pigga Keskitalo lea okta dain guhte lea olu bargan proseassain oažžut dohkkehuvvot Sámi oahpaheaddjeoahpu mastergráda. Dá Pigga Keskitalo ja Seija Risten Somby, oahpaheaddjeoahpuid dekána. Máhtte Sikku Valio govvii.

mai 05. beaivi 2017

Master i samisk lærerutdanning får settes i gang

Samisk høgskole får lov til å starte opp masterprogram i samisk lærerutdanning fra høsten. NOKUT (Norges organ for kvalitet i utdanninga) har gitt tilsagn om akkreditering av Samisk høgskoles femårige lærerutdanninger under visse betingelser. 

- Dette er en svært gledelig og viktig nyhet for hele den samiske befolkningen. Jeg er veldig glad for den dyktige og tålmodige jobben som våre ansatte har gjort gjennom hele prosessen. Nå håper vi bare på at vi får så mange søkere som mulig til utdanningene. Sápmi behøver flere utdannede lærere, sier rektor Gunvor Guttorm.

Gunvor Guttorm, rektor, Seija Risten Somby, dekána ja Ellen Inga Turi, dutkan- ja oahppohoavda. Govven: Máhtte Sikku Valio

Samisk høgskole har hittil gitt tilbud om fireårige lærerutdanninger. Nå stilles det imidlertid krav om en femårig masterutdanning. Denne må NOKUT akkreditere før man kan sette i gang med studiene. NOKUT har nå gitt tilsagn om en slik akkreditering under visse betingelser. Det forutsettes blant annet at Samisk høgskole får på plass professor II-stillinger i matematikk, finsk og svensk før en endelig og formell godkjennelse kan gis. Samisk høgskole er i ferd med å inngå avtaler med fagpersoner som kan gå inn i slike stillinger og mener at disse vil være på plass så snart som mulig.

Som en følge av dette igangsetter Samisk høgskole mastergradsstudium i samisk lærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn fra høsten 2017. Det forutsettes imidlertid at det kommer tilstrekkelig med søkere som fyller kompetansekravene til studiene.

Det er ennå mulig å søke på disse studiene gjennom Samisk høgskoles lokale opptak inntil 31. mai.