Ođđasat

Buot ođđasat

Ođđa ofelaččat

Ođđa Sámi ofelaččat 2015/2016 almmuhuvvoje Márkomeannus.

Sámi allaskuvlla rektor lea válljejuvvon eamiálbmotdutkama internašunála áigečállaga doaimmahusgoddái

Sámi allaskuvlla rektor Jelena Porsanger lea bovdejuvvon ja dohkkehuvvon AlterNative-áigečállaga doaimmahusgoddái golmma jahkái 2015 rájes.  AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples  lea eamiálbmotdutkama internašunála

Ain rabas oahpposajit!

Sámi allaskuvllas leat ain rabas oahpposajit čavčča 2015 oahpuide! Ohcanáigemearri lea 12.08.2015.

Árbediehtoprošeavtta ođđa neahttasiidu

Arbediehtu.no, fállá iešguđetlágan veahki/resurssaid árbevirolaš máhtuin mii guoská lundui.

Dáhpáhusat:

Áigemearri
31. borgemánu, 00:00 - 23:45

Sámi dieđalaš áigečállaga artihkaláigemearri

Sámi dieđalaš áigečállaga doaimmahusgoddi bovde čálliid sáddet dieđalaš artihkkaliid ja girjeárvv

Stivračoahkkin
28. čakčamánu, 09:00 - 16:00

SA stivra čoahkkána

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin. 3/15

Stivračoahkkin
09. juovlamánu, 09:00 - 16:00

SA stivra čoahkkána

Čoahkkin 4/15
Guovdageaidnu