Ođđasat

Buot ođđasat

Stivra lea čoahkkánan

Odne lea Sámi allaskuvlla stivrras čoahkkin.

Váldde Boazodoalooahpu vuođđokurssa

Boahtte vahkku álgá Boazodoallooahppu Vuođđukursa - Metoda.
Dus lea ain vejolašvuohta álgit dasa. Jus dus beroštupmi de ávzzuhit ohcat.

NOKUT árvvoštallan 9.-10.10.2014

NOKUT lea galledan Sámi allaskuvlla 9. ja 10. beivviid.  Galledeami ulbmil lei árvvoštallat min kvalitehtasihkkarastin vuogádaga. Boađus árvvoštallamis ii leat gárvvis vuos.

Sámi ofelaččaid 10 avvudeapmi sáddejuvvo neahtas.

Geahča njuolggutsáddaga ávvudoaluin dáppe.
Álgá diimmu 12:30

Dáhpahusat:

Symposium
skábmamánu 05. beaivi 2014 to skábmamánu 07. beaivi 2014

Relate North 2014: Art, Heritage and Identity

Symposium: 5-7 November 2014
Čájáhus: 7 -27 November 2014

Kursa
skábmamánu 27. beaivi 2014 to skábmamánu 28. beaivi 2014

Akademalaš čállinkursa

Kursabeaivvit leat borgemánu 27.–29 ja skábmamánu 27.–28 beaivvit.

Stivračoahkkin
juovlamánu 09. beaivi 2014

Sámi allaskuvlla stivra čoahkkána