Ođđasat

Buot ođđasat

Oza stipeandda árrat

Leatgo joatkime oahpuin čakčii? Dál sáhtát ohcat doarjaga Loatnakássas jus dus lea juo oahpposadji.

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa symposia 2.–3.2.2016 Romssas

Symposia lágideddjiid bealis sáddejuvvo čuovvovaš ovdadiehtu:

NOKUT lea dohkkehan oahpuid kvalitehtasihkkarastinvuogádaga

UH-lága mielde galgá buot  ásahusain, mat fállet alitoahpu, leat vuogádat mii sihkkarastá oahpuid kvalitehta. NOKUT lea ožžon bargun evalueret ásahusaid kvalitehtasihkkarastinvuogádaga. Dákkár evalueren dahkko sullii juohke njealját jagi.

Rektorteam Gunvor Guttorm ja Line Kalak leaba válljejuvvon

Rektorválgga jienat leat dál lohkkon. Rektorteam Gunvor Guttorm ja Line Kalak oaččuiga 68,97 % jienain ja leaba válljejuvvon.

Lihkku sudnuide!

Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
26. miessemánu, 09:00 - 30. miessemánu, 15:00

SA stivra čoahkkána

Stivra čoahkkána 26.- 30.5.2015

Áigemearri
31. borgemánu, 00:00 - 23:45

Sámi dieđalaš áigečállaga artihkaláigemearri

Stivračoahkkin
28. čakčamánu, 09:00 - 16:00

SA stivra čoahkkána

Sámi allaskuvlla stivračoahkkin. 3/15