bøker

Diehtosiiddas

July 10. beaivi 2017

Terminologiijadieđa ja sámi fágagielaid dutkan

Go gulat sámegiela sániid, leat go jurddahan maid son diet ja duot sátni máksá? Leatgo jurddašan ahte árbevirolaš ealáhusain leat iežaset fágagielat ja dieđát go don ahte dát dávjá leat dološ doahpagat, mat muitalit ealáhusa dárkilis máhtu birra? Dahje háliidat go oahppat mo ovdánahttit sámi servvodaga ođđa fágasurggiid giela?

Sámi allaskuvla fálla masterdási oahpu Terminologiijadieđa ja sámi fágagielaid dutkan mii addá dutnje máhtu ja gálggaid analyseret sisdoalu sámegiela sániin, mat gullet sámi vuođđoealáhusaide.

Oahppu lágiduvvo 2017 čavčča. Ohcanáigemearri 11.08.17