What's up

Rabas seminára
10. October, 09:00 to 11. October, 16:00

Vuoiŋŋalaš Vierut / Åndelige tradisjoner og kulturelle praksiser

 Koreograf Elle Sofe Henriksen arrengerer sammen med Samisk høgskole åpent seminar om åndelige tradisjoner og kulturelle praksiser 10. og 11. oktober 2017, på Diehtosiida i Kautokeino.

Fáddábeaivi
01. June, 08:30 to 21:30

Gáktebeaivi